Aktualna pitanja glede godišnjeg odmora u 2020. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Aktualna pitanja glede godišnjeg odmora u 2020. godini
Stranica:
176.
Autor/i:
Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

      S obzirom na izvanredne okolnosti koje su nastale zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19, postavlja se pitanje na koji način poslodavci svojim radnicima moraju omogućiti korištenje prava na godišnji odmor u 2020. godini.
      Autorica u ovome članku stoga daje odgovore na aktualna pitanja glede godišnjih odmora kao što su može li se radniku omogućiti dulje trajanje godišnjeg odmora od onog koje predviđa Zakon o radu, kako se izračunava točan broj dana godišnjeg odmora koji radniku pripada, može li se radnik odreći godišnjeg odmora te mnoga druga pitanja.

1. Uvod
2. Koje je najkraće trajanje godišnjeg odmora koje poslodavac mora omogućiti radniku
3. Može li se radniku omogućiti dulje trajanje godišnjeg odmora od onog koje predviđa zakon o radu i na koji način
4. Što ako je trajanje godišnjeg odmora različito uređeno izvorima radnog prava (zakon o radu, pravilnik o radu i dr.)
5. Kako se računa točan broj dana godišnjeg odmora koji pripada radniku
6. Kada radnik stječe pravo na puni godišnji odmor
7. Što ako radnik nije ispunio uvjet za stjecanje prava na puni godišnji odmor
8. Ima li radnik kojemu prestaje radni odnos pravo na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora
9. Kako se utvrđuje razmjerni dio godišnjeg odmora koji pripada radniku
10. U kojim slučajevima poslodavac može isplatiti radniku naknadu za neiskorišteni godišnji odmor
11. Uračunavaju li se u trajanje godišnjeg odmora i blagdani i neradni dani
12. Mora li radnik dva tjedna godišnjeg odmora iskoristiti „u komadu“
13. Do kada radnik mora iskoristiti godišnji odmor koji mu pripada
14. Mora li poslodavac unatoč izvanrednim okolnostima utvrditi raspored godišnjih odmora te unaprijed obavijestiti radnike o korištenju godišnjeg odmora
15. Može li radnik koristiti godišnji odmor za vrijeme otkaznog roka
16. Može li se radnik odreći prava na godišnji odmor

Hashtags:
#GodišnjiOdmor, #IzvanredneOkolnosti, #NaknadaPlaće, #PosebneOkolnosti, #Pravo, #RadnoPravo