Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2020, str. 176
Aktualna pitanja glede godišnjeg odmora u 2020. godini
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na izvanredne okolnosti koje su nastale zbog proglašenja epidemije bolesti COVID 19 postavlja se pitanje na koji ...

rrif - 5.2020, str. 217
Viša sila i nužda u ugovornim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku daje prikaz više sile u obveznom pravu u RH s naglaskom na ugovorne odnose Dodatno ...

pip - 5.2020, str. 74
Viša sila / izvanredne okolnosti / slučaj / posebne okolnosti / katastrofa / prirodna nepogoda / izvanredno stanje
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

S pandemijom koronavirusne bolesti u fokus su došle neke pravne teme koje prije nisu plijenile veću pozornost opće javnosti Među ...

pip - 4.2020, str. 83
Posljedice izvanrednih okolnosti na pravne poslove
Autor: Doc. dr. sc. Ivana Kanceljak

U radu se razmatra učinak izvanrednih okolnosti na pravne poslove Kada takve okolnosti dovode do nemogućnosti ispunjenja riječ je prestanku ...

pip - 4.2020, str. 65
Viša sila i javna nabava
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

Koncepcija više sile primarno je obveznopravne prirode No kako je kod nastupa više sile često riječ o događajima izražene izvanrednosti ...

pip - 4.2020, str. 31
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori i doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Zbog epidemije bolesti COVID 19 Hrvatska gospodarska komora HGK i Hrvatska obrtnička komora HOK donijele su odluke o privremenom ukidanju ...

pip - 4.2020, str. 7
Aktualna pitanja radnih odnosa u uvjetima nCoV bolesti (COVID-19)
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovome članku bave problematikom mogućeg rješavanja pitanja koja se odnose na radne odnose u izvanrednim situacijama prouzročenim ...