Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori i doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori

Časopis: Pravo i porezi - 4.2020
Članak:
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori i doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori
Stranica:
31.
Autor/i:
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

Zbog epidemije bolesti COVID-19 Hrvatska gospodarska komora (HGK) i Hrvatska obrtnička komora (HOK) donijele su odluke o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine. Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK-u odnosi se samo na određene članice koje obavljaju točno utvrđene djelatnosti, dok je HOK sve svoje članice oslobodio od obveze plaćanja doprinosa. Više o tome pročitajte u nastavku članka.

1. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori
2. Doprinos za članove Hrvatske obrtničke komore

Hashtags:
#Članarina, #DoprinosiČlanarine, #HGK, #HOK, #IzvanredneOkolnosti, #OslobođenjeOdPlaćanjaČlanarina, #UkidanjeObvezePlaćanja