Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Iznajmljivači apartmana i plovila mogu priznati troškove u 2020. godini neovisno o visini ostvarenog prihoda
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Poduzetnicima obveznicima poreza na dobitak koji su u 2020 godine u turističke svrhe iznajmljivali kuće za odmor apartmane i plovila ...

rrif - 11.2020, str. 208
Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U prošlom i pretprošlom broju ovog časopisa objavljeni su članci o raskidu ugovora U ovom broju nastavljamo s obradom ...

pip - 10.2020, str. 31
Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Promijenjene okolnosti koje pogađaju jednu ili obje ugovorne strane zbog svoje posljedice pretjerano otežano ispunjenje ili pretjerano veliki gubitak dovode ...

pip - 4.2020, str. 31
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori i doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Zbog epidemije bolesti COVID 19 Hrvatska gospodarska komora HGK i Hrvatska obrtnička komora HOK donijele su odluke o privremenom ukidanju ...

Vijesti
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.

Određene članice HGK u skladu s Odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine koja je objavljena u Nar nov ...

obav - 2.2020, str. 83
XI. Zakonska plaćanja
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 IZVJEŠĆIVANJE O DOSPJELIM A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA PUTEM OBRASCA ...

pip - 1.2020, str. 95
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.

Ovim člankom autor prikazuje značajne promjene koje se odnose na registriranu poduzetničku djelatnost obrt koju obavljaju fizičke i pravne osobe ...

Mišljenja
Obveznopravni odnosi između iznajmljivača i turističke agencije
Četvrtak, 21.11.2019, 334-01/19-01/744

Davatelj: Ministarstvo turizma

obav - 2.2019, str. 77
XI. ZAKONSKA PLAĆANJA
Autor:

1 Porez na dodanu vrijednost 1 1 Uplata pdv a 1 2 Izvješćivanje o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca ...

obav - 2.2018, str. 45
VI. Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u 2018.
Autor:

1 Porez na dodanu vrijednost 2 Porez na potrošnju 3 Porez na dobitak 4 Porez po odbitku 5 Porez na ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Subota, 26.08.2017.

Objavljen je broj 9 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za rujan 2017 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Licenciranje II ...

obav - 6.2017, str. 42
VI. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2017.
Autor:

1 Porez na dodanu vrijednost 2 Porez na potrošnju 3 Porez na dobitak 4 Porez po odbitku 5 Porez na ...

PrPI - 11.2016, str. 12
Knjigovodstvo manjkova utvrđenih godišnjim popisom imovine i obveza trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Knjigovodstveno stanje imovine i obveza trgovačkih društava na kraju poslovne usklađuje se sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom Nakon što ...

PrPI - 11.2015, str. 14
Manjkovi utvrđeni godišnjim popisom u poreznom sustavu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Knjigovodstveno stanje imovine i obveza na kraju poslovne godine mora se uskladiti sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom Nakon što se ...

PrPI - 11.2014, str. 14
Manjkovi utvrđeni godišnjim popisom imovine i obveza
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Razlike utvrđene popisom kao viškovi ili manjkovi nakon što se donesu odgovarajuće odluke mjerodavnih tijela knjiže se u poslovnim knjigama ...

PrPI - 11.2013, str. 12
Računovodstvo razlika utvrđenih godišnjim popisom imovine i obveza
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Razlike utvrđene popisom kao viškovi ili manjkovi moraju se evidentirati u poslovnim knjigama nakon donošenja odluke mjerodavnih tijela trgovačkog društva ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.10.2013.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2013 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Recite Amen Živimo ...

obav - 5.2013, str. 49
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2013.
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

obav - 2.2013, str. 47
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2013.
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

PrPI - 11.2012, str. 25
Posebnosti godišnjeg popisa u obrtničkim djelatnostima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

I samostalne obrtničke djelatnosti jednako kao i trgovačka društva trebaju krajem poslovne godine provesti godišnji popis inventuru Iskazane razlike neovisno ...

PrPI - 11.2012, str. 15
Knjiženje razlika utvrđenih godišnjim popisom
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Razlike utvrđene popisom kao viškovi ili manjkovi moraju se evidentirati u poslovnim knjigama nakon donošenja odluke mjerodavnih tijela trgovačkog društva ...

obav - 10.2012, str. 47
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2012.
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

obav - 9.2012, str. 47
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2012.
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

obav - 7.2012, str. 47
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2012.
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

obav - 2.2012, str. 47
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2012.
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

PrPI - 11.2011, str. 15
Knjiženje popisnih razlika
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Razlike utvrđene popisom mogu biti viškovi ili manjkovi Nakon što popisna povjerenstva izrade izvješća o obavljenom godišnjem popisu a mjerodavna ...

obav - 6.2011, str. 36
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U LIPNJU 2011.
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

obav - 1.2011, str. 37
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2010.
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

rrif - 1.2011, str. 66
IV. Popisne razlike i knjiženje manjkova
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Kalo rasip lom i kvar 3 Plaćanje poreza na dohodak na manjak 4 Ako nije plaćen porez ...

Vijesti
Objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
Ponedjeljak, 08.11.2010.

Iz izmijenjenih odredbi Pravilnika izdvajamo Pravne i fizičke osobe mogu fizičkim osobama uključujući i svoje radnike darivati novac ili dobra ...

obav - 9.2010, str. 37
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2010.
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

obav - 7.2010, str. 36
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2010.
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 2 POREZ NA POTROŠNJU 3 POREZ NA DOBITAK 4 POREZ PO ODBITKU 5 POREZ NA ...

obav - 2.2010, str. 35
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U PRVOM POLUGODIŠTU 2010.
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 2 POREZ NA POTROŠNJU 3 POREZ NA DOBITAK 4 POREZ PO ODBITKU 5 POREZ NA ...

rrif - 2.2010, str. 182
Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2010.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Hrvatska obrtnička komora je za 2010 donijela novi Izvadak iz odluke o plaćanju doprinosa u paušalnoj svoti Obrtnici i ostali ...

rrif - 1.2010, str. 54
IV. Manjkovi prema godišnjem popisu imovine i obveza
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U RRiF u br 11 09 objavili smo članak o popisu imovine i obveza trgovačkih društava odnosno obrtničkih djelatnosti dok ...

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za međunarodni projekt
Četvrtak, 10.09.2009, 410-01/09-01/793

Davatelj: Porezna uprava

obav - 9.2009, str. 38
Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u rujnu 2009.
Autor:

POPIS RAČUNA model i poziv na broj CARINSKE UPRAVE RHPOREZ NA DODANU VRIJEDNOSTPOREZ NA POTROŠNJUPOREZ NA DOBITAKPOREZ PO ODBITKUPOREZ NA ...

rrif - 4.2009, str. 144
Izmjena u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

 • Izmjena u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama za Gospić, Novalju, Otočac, Senj i Našice.
 • rrif - 2.2009, str. 199
  Doprinos obrtničkim komorama za 2009.
  Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

  I u 2009 obrtnici i ostali obveznici trebaju plaćati doprinos obrtničkim komorama na temelju dviju osnova u paušalnoj svoti te ...

  pip - 2.2009, str. 47
  Povreda ustavnog prava na slobodno biranje (odvjetničkog) poziva
  Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

  Odlukom br U III 580 08 od 13 studenog 2008 Ustavni sud Republike Hrvatskeusvojio je ustavnu tužbu i ukinuo presudu ...

  PrPI - 11.2008, str. 11
  Porezno dopuštena razina kala, rasipa, loma, kvara i tehnološkog manjka na proizvodima
  Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

  U ovom članku obrađujemo manjkove s motrišta poreznih propisa te odluka HGK odnosno HOK a donesenih temeljem tih propisa Kao ...

  rrif - 6.2008, str. 150
  Izmjena u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama
  Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

  Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2008 u odnosu na 2007 nije promijenjena te će obrtnici i ostali obveznici plaćati ...

  rrif - 2.2008, str. 228
  Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2008.
  Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

  Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2008 u odnosu na 2007 nije promijenjena te će obrtnici i ostali obveznici plaćati ...

  rrif - 2.2007, str. 150
  Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2007.
  Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

  Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2007 u odnosu na 2006 nije promijenjena te će obrtnici i ostali obveznici plaćati ...