Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu
Stranica:
208.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
Sažetak:

      U prošlom i pretprošlom broju ovog časopisa objavljeni su članci o raskidu ugovora. U ovom broju nastavljamo s obradom te značajne tematike, razmatrajući institut promijenjenih okolnosti, i to onih koje pogođenoj strani daju mogućnost da, odstupajući od obveze pridržavanja ugovora i ispunjenja obveze, zahtijeva raskid ili izmjenu ugovora. U članku se analizira i način na koji Zakon o obveznim odnosima balansira između načela pacta sunt servanda i pravila clausula rebus sic stantibus.

  1. Uvod
  2. Obilježja pravnih pravila o promijenjenim okolnostima u ZOO-u
  3. Odricanje od promijenjenih okolnosti: promijenjene okolnosti kao prirodni sastojak ugovora
  4. Zakonski kriteriji za određivanje promijenjenih okolnosti
  5. Okolnosti važne za odluku suda – čl. 371. ZOO-a
  6. Položaj ugovorne strane pogođene promijenjenim okolnostima
  7. Zaključak
Hashtags:
#ClausulaRebusSicStantibus, #PactaSuntServanda, #Pravo, #RaskidUgovora, #RaskidZbogIzmijenjenihOkolnosti, #Ugovori, #ZOO