Posebnosti godišnjeg popisa u obrtničkim djelatnostima

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2012
Članak:
Posebnosti godišnjeg popisa u obrtničkim djelatnostima
Stranica:
25.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

I samostalne obrtničke djelatnosti, jednako kao i trgovačka društva, trebaju krajem poslovne godine provesti godišnji popis – inventuru. Iskazane razlike, neovisno o tome je li riječ o zalihama robe ili dugotrajnoj imovini, mogu bitno utjecati na dohodak fizičkih osoba. Zato i ova skupina poreznih obveznika treba prije izrade godišnje prijave na obrascu DOH provesti godišnji popis i uskladiti podatke iskazane u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem. Napominjemo da smo o navedenoj temi opširno pisali u časopisu RRiF br. 11/11. - PRILOG, str. 24. te da na ovu temu, u odnosu na prethodnu godinu, nema promjena, osim promjene stope PDV-a.

1. Uvod
2. Provedba godišnjeg popisa
3. Odluke HOK-a o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma 
4. Postupanje s viškovima i manjkovima kod „dohodaša“
5. Kako treba utvrditi i evidentirati viškove i manjkove u poslovnim knjigama „dohodaša“
6. Zaključak

Hashtags:
#Obrtnici