Knjiženje razlika utvrđenih godišnjim popisom

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2012
Članak:
Knjiženje razlika utvrđenih godišnjim popisom
Stranica:
15.
Autor/i:
Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:

Razlike utvrđene popisom kao viškovi ili manjkovi moraju se evidentirati u poslovnim knjigama nakon donošenja odluke mjerodavnih tijela trgovačkog društva. Knjiženje u poslovnim knjigama evidentira se radi ispravnog iskazivanja rezultata poslovanja i stanja imovine i obveza društva. U ovom članku prikazujemo način knjiženja popisom utvrđenih razlika u računovodstvu poduzetnika obveznika poreza na dobitak.

1. Kalo, rasip, lom i kvar u poreznom sustavu
2. Manjak na teret pravne osobe
3. Manjak na teret zaposlenika
4. Povećanje osnovice poreza na dobitak za manjak
5. Interni akti i komorske odluke
6. Problem viška
7. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo