Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za međunarodni projekt

Datum: 10.09.2009, Četvrtak
Klasa: 410-01/09-01/793
Davatelj: Porezna uprava

U predmetnom dopisu navodite da je Hrvatska obrtnička komora (HOK) partner u provođenju međunarodnog projekta po ugovoru potpisanom između UEAPME-a i Europske zajednice u okviru EU programa PHARE Business Support Programe III za Bugarsku, Hrvatsku, Rumunjsku i Tursku. Stoga ste od Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, zatražili potvrdu o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za iznos donacije HOK-u od strane UEAPME-a za realizaciju ovog projekta. Postavili ste upit da li će u ovom slučaju HOK ostvariti porezno oslobođenje temeljem članka 73b. ili članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Dopisom Porezne uprave, područni ured Zagreb Klasa: 410-01/08-01/2129, Ur. br.: 513-07-01-08-2 od 15. listopada 2008. odgovoreno vam je na upit o načinu provođenja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u međunarodnom projektu po ugovoru 2007/142-364 u okviru EU programa PHARE Business Support Programe II za Bugarsku, Hrvatsku, Rumunjsku i Tursku pri nabavi dobara koja se plaćaju sredstvima iz potpore Europske unije, sukladno članku 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 60/96. do br. 97/09.). Ako HOK primi inozemnu novčanu donaciju nema pravo na porezno oslobođenje propisano odredbom članka 12. točka 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/97., 106/96., 164/98.,105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07. i 94/09.) te članka 70. i 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koje se, između ostalih, odnose na primljene inozemne novčane donacije dane tijelima državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Povratak na mišljenja