Manjkovi utvrđeni godišnjim popisom imovine i obveza

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2014
Članak:
Manjkovi utvrđeni godišnjim popisom imovine i obveza
Stranica:
14.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:
Razlike utvrđene popisom kao viškovi ili manjkovi, nakon što se donesu odgovarajuće odluke mjerodavnih tijela, knjiže se u poslovnim knjigama sa svrhom usklađenja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom. Ispravim knjiženjem utvrđenih razlika postiže se i bolji način prikazivanja poslovnih rezultata trgovačkih društava. U ovom članku dajemo prikaz načina knjiženja popisom utvrđenih razlika u računovodstvu trgovačkih društava.
  1. Uređenje manjkova u poreznom sustavu
  9. Zaključak
  2. Osnovica za plaćanje PDV-a na manjak
  3. Manjak i rashod na teret pravne osobe
  4. Manjak na teret zaposlenika
  5. Povećanje osnovice poreza na dobitak za manjak
  6. Odluke HGK-a i HOK-a te interni akti
  7. Knjiženje viškova imovine
  8. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #PDV, #Porezi, #Porezi