Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.04.2022.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Znaci otuđenosti ...

Vijesti
Članarina HGK u 2022. godini (od oslobođenja za I. skupinu do obveze za II. i III. skupinu)
Utorak, 04.01.2022.

Prema novom Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori Nar nov br 144 21 sva trgovačka društva ostaju članicama HGK a međutim ...

rrif - 1.2022, str. 141
Plaćanje članarine HGK u 2022. godini
Autor:

PrGO - 1.2022, str. 6
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2021. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

 1. Uvod
 2. Naknade za općekorisne funkcije šuma
 3. Članarine turističkim zajednicama
 4. Spomenička renta
 5. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori

rrif - 12.2021, str. 96
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Nakon provedenog popisa i utvrđenih popisnih razlika provodi se njihovo knjiženje koje se temelji na odluci uprave društva Odluka uprave ...

rrif - 8.2021, str. 21
Promjene u plaćanju članarine HGK-u od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Zbog otežanog obavljanja nekih djelatnosti HGK donosi odluke o njihovu oslobađanju od plaćanja članarine Posljednjom je odlukom za dosad oslobođene ...

Vijesti
Promjene u plaćanju članarine HGK-u od 1. srpnja 2021. godine
Utorak, 20.07.2021.

1 Ne nastavlja se obustava naplate članarine zbog epidemioloških mjera Zbog poboljšanja epidemiološke situacije odnosno popuštanja epidemioloških mjera Hrvatska ...

Vijesti
Iznajmljivači apartmana i plovila mogu priznati troškove u 2020. godini neovisno o visini ostvarenog prihoda
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Poduzetnicima obveznicima poreza na dobitak koji su u 2020 godine u turističke svrhe iznajmljivali kuće za odmor apartmane i plovila ...

rrif - 1.2021, str. 36
Plaćanje članarine HGK u 2021. godini
Autor:

PrGO - 1.2021, str. 10
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2020. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

1 Uvod A Naknade za šume 2 Naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma B Turistička članarina 3 Obveznici plaćanja članarine ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.12.2020.

Objavljen je broj 1 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za siječanj 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Objavljeni su ...

Vijesti
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK za neke djelatnosti
Petak, 04.12.2020.

Odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine koja je objavljena u Nar nov br 133 20 privremeno se ukida obveza ...

rrif - 12.2020, str. 75
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Cilj provedbe godišnjeg popisa imovine i obveza je uskladiti stvarno stanje sa stanjem u knjigama Kao rezultat provedbe popisa ...

pip - 4.2020, str. 31
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori i doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Zbog epidemije bolesti COVID 19 Hrvatska gospodarska komora HGK i Hrvatska obrtnička komora HOK donijele su odluke o privremenom ukidanju ...

Vijesti
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.

Određene članice HGK u skladu s Odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine koja je objavljena u Nar nov ...

obav - 2.2020, str. 83
XI. Zakonska plaćanja
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 IZVJEŠĆIVANJE O DOSPJELIM A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA PUTEM OBRASCA ...

rrif - 12.2019, str. 80
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Popisne razlike utvrđene popisom imovine i obveza trebaju se pravilno proknjižiti u glavnoj knjizi no prije toga je potrebno ...

Mišljenja
Obveznopravni odnosi između iznajmljivača i turističke agencije
Četvrtak, 21.11.2019, 334-01/19-01/744

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Alternativni smještaj rezerviran preko Booking.coma
Ponedjeljak, 18.11.2019, 052-02/19-01/133

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Neuskladnost u izvršenju paket-aranžmana u kojima sudjeluje više agencija
Srijeda, 13.11.2019, 052-02/19-01/126

Davatelj: Ministarstvo turizma

rrif - 6.2019, str. 100
Gubitci i manjkovi trošarinskih proizvoda i proizvoda koji se oporezuju posebnim porezom
Autor: Zdravko ADAMOVIĆ , univ. spec. oec.

Gubitci i manjkovi nastaju u procesu proizvodnje ali i u postupcima manipulacije gotovim trošarinskim proizvodima i proizvodima koji se ...

obav - 2.2019, str. 77
XI. ZAKONSKA PLAĆANJA
Autor:

1 Porez na dodanu vrijednost 1 1 Uplata pdv a 1 2 Izvješćivanje o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca ...

rrif - 12.2018, str. 100
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Popisne razlike najčešći su rezultat provedenog obveznog popisa imovine i obveza O utvrđenim popisnim razlikama izvještava se upravu društva ...

rrif - 2.2018, str. 126
Plaćanje članarine HGK-u u 2018. godini
Autor:

obav - 2.2018, str. 45
VI. Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u 2018.
Autor:

1 Porez na dodanu vrijednost 2 Porez na potrošnju 3 Porez na dobitak 4 Porez po odbitku 5 Porez na ...

PrPI - 11.2017, str. 14
Računovodstveni i porezni postupak kod popisnih razlika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Nakon provedbe obveznog popisa imovine i obveza utvrđuju se popisne razlike te popisna povjerenstva daju prijedlog upravi o načinu ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Subota, 26.08.2017.

Objavljen je broj 9 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za rujan 2017 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Licenciranje II ...

obav - 6.2017, str. 42
VI. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2017.
Autor:

1 Porez na dodanu vrijednost 2 Porez na potrošnju 3 Porez na dobitak 4 Porez po odbitku 5 Porez na ...

rrif - 2.2017, str. 82
Plaćanje članarine HGK-u u 2017. godini
Autor:

PrPI - 11.2016, str. 12
Knjigovodstvo manjkova utvrđenih godišnjim popisom imovine i obveza trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Knjigovodstveno stanje imovine i obveza trgovačkih društava na kraju poslovne usklađuje se sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom Nakon što ...

Mišljenja
Transportni manjkovi – umanjenje obveze trošarine za plaćeni iznos trošarine
Utorak, 20.09.2016, 410-19/16-03/659

Davatelj: Carinska uprava

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.03.2016.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2016 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Uvodnik Kad malo ...

rrif - 1.2016, str. 40
Plaćanje članarine HGK-u u 2016. godini
Autor:

PrPI - 11.2015, str. 14
Manjkovi utvrđeni godišnjim popisom u poreznom sustavu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Knjigovodstveno stanje imovine i obveza na kraju poslovne godine mora se uskladiti sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom Nakon što se ...

Mišljenja
Priznavanje faktura trgovca rabljenih vozila pri izračunu posebnog poreza na motorna vozila
Ponedjeljak, 31.08.2015, 410-19/15-11/865

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Odgovor na upit "Porezna uprava je postala servis HGK"
Srijeda, 22.07.2015, 410-01/15-01/873

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 7.2015, str. 74
J. d.o.o. te društva u likvidaciji i stečaju ne plaćaju članarinu HGK-u
Autor:

J o o ne plaća članarinu od 1 srpnja 2015 Društva u stečaju oslobođena su članarine u 2015 Društva u ...

Mišljenja
Obavljanje gospodarske djelatnosti s pomoću vozila koja ne podliježu plaćanju posebnog poreza na motorna vozila, a registrirana su u drugoj državi članici EU
Srijeda, 25.03.2015, 330-01/15-01/88

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

rrif - 2.2015, str. 196
Plaćanje članarine HGK u 2015.
Autor:

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 27.01.2015.

Objavljen je broj 2 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za veljaču 2015 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Zakon i pravda ...

PrPI - 11.2014, str. 14
Manjkovi utvrđeni godišnjim popisom imovine i obveza
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Razlike utvrđene popisom kao viškovi ili manjkovi nakon što se donesu odgovarajuće odluke mjerodavnih tijela knjiže se u poslovnim knjigama ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.08.2014.

Objavljen je novi broj časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za rujan 2014 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Kada je kraj ...

Vijesti
Po drugi put ukinuto retroaktivno oporezivanje dobitaka
Ponedjeljak, 07.07.2014.

Poznato je da se od 19 X 2013 neoporezivo mogu isplaćivati oni dobitci dividende za koje su bile donesene ...

rrif - 1.2014, str. 294
Plaćanje članarine HGK-u u 2014.
Autor:

Mišljenja
Fizičke osobe kao članovi predstavničkih tijela upravnih i nadzornih odbora – nisu obveznici PDV-a
Petak, 20.12.2013, 410-19/13-01/662

Davatelj: Porezna uprava

PrPI - 11.2013, str. 12
Računovodstvo razlika utvrđenih godišnjim popisom imovine i obveza
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Razlike utvrđene popisom kao viškovi ili manjkovi moraju se evidentirati u poslovnim knjigama nakon donošenja odluke mjerodavnih tijela trgovačkog društva ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.10.2013.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2013 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Recite Amen Živimo ...

obav - 5.2013, str. 49
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2013.
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...