Neuskladnost u izvršenju paket-aranžmana u kojima sudjeluje više agencija

Datum: 13.11.2019, Srijeda
Klasa: 052-02/19-01/126
Davatelj: Ministarstvo turizma

Navodite da ste aranžman dogovorili i uplatili Chili Tours agenciji a organizator putovanje bio je Kompas i da ste tri dana prije polaska natrag dobili departure note na kojem je bilo rukom dopisano da ne letite Kreta Zagreb već via Santorini da je na Vaše upite predstavnica vješto izbjegavala dati odgovor da to nije direktan let da ste zbog toga odjavu iz hotela morali napraviti do 11 ujutro 12 listopada a let Vam je bio tek u 1 25 sati 13 listopada a s obzirom da ste bili sa djetetom obratili ste se Chili Toursu mailom te ih zamolili da Vam produže boravak u sobi pošto je od odjave do leta 14 sati na što su odgovorili da pitate u hotelu da li možete sami doplatiti da duže ostanete da ste od drugih putnika kojima je Kompasov posrednik bila agencija Bravo doznali da je njima bio omogućen ostanak u sobama do 22 sata te pitate da li možete što učiniti po tom pitanju jer se Kompas i Chili Tours za sve pozivaju na Opće uvjete poslovanja a za promjenu reda leta su vješto izbjegavali odgovor Člankom 39 Zakona o pružanju usluga u turizmu Nar nov br 130 17 i 25 19 u daljnjem tekstu cit Zakon propisano je da za izvršenje usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket aranžmanu odgovoran je organizator bez obzira na to morali li te usluge izvršiti sam ili ih moraju izvršiti drugi pružatelji usluga putovanja Člankom 40 st 1 cit Zakona propisano je da je putnik dužan bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima obavijestiti organizatora o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket aranžmanu Stavkom 2 istoga članka propisano je da ako bilo ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja