J. d.o.o. te društva u likvidaciji i stečaju ne plaćaju članarinu HGK-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
J. d.o.o. te društva u likvidaciji i stečaju ne plaćaju članarinu HGK-u
Stranica:
74.
Autor/i:
Sažetak:

J.o.o. ne plaća članarinu od 1. srpnja 2015.
Društva u stečaju oslobođena su članarine u 2015.
Društva u likvidaciji oslobođena su članarine u 2015.
Podmirenje dugova
 

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #KomorskeČlanarine