Obavljanje gospodarske djelatnosti s pomoću vozila koja ne podliježu plaćanju posebnog poreza na motorna vozila, a registrirana su u drugoj državi članici EU

Datum: 25.03.2015, Srijeda
Klasa: 330-01/15-01/88
Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Zakonom o trgovini Nar nov br 87 08 116 08 76 09 114 11 68 13 i 30 14 uređuju se uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine koja djelatnost se definira kao gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka dok je trgovac u smislu ovoga Zakona pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i ili pružanja usluga u trgovini Za obavljanje djelatnosti trgovine potrebno je ispunjavati uvjete iz čl 12 ovoga Zakona koji propisuje da za obavljanje trgovine moraju biti ispunjeni minimalni tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati prodajni objekti oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina te drugi uvjeti propisani posebnim propisom s obzirom na oblik i način obavljanja trgovine odnosno opći sanitarni i zdravstveni uvjeti sukladni propisima o hrani kojima moraju udovoljavati prodajni objekti oprema sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom koja može utjecati na zdravlje ljudi sukladno posebnim propisima Iz naprijed navedenog razvidno je da gospodarske djelatnosti koje navodite u Vašem upitu nisu uređene odredbama Zakona o trgovini Nadalje Zakonom o uslugama Nar nov br 80 11 u daljnjem tekstu Zakon u hrvatsko zakonodavstvo implementirana je Direktiva 2006 123 EZ o ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja