Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK za neke djelatnosti

Datum: 04.12.2020, Petak
Autor: J.V.

Odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine koja je objavljena u Nar. nov., br. 133/20., privremeno se ukida obveza plaćanja članarine HGK za članice koje obavljaju sljedeće djelatnosti:

 • H4931 Gradski i prigradski prijevoz
 • H4939 Ostali kopneni prijevoz putnika (d.n.)
 • I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
 • I5629 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
 • I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
 • J5914 Djelatnosti prikazivanja filmova
 • N8230 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
 • P8551 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
 • P8552 Obrazovanje i poučavanje u području kulture
 • R9001 Izvođačka djelatnost
 • R9002 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
 • R9003 Umjetničko stvaralaštvo
 • R9004 Rad umjetničkih objekata
 • R9200 Djelatnosti kockanja i klađenja
 • R9311 Rad sportskih objekata
 • R9312 Djelatnosti sportskih klubova
 • R9313 Fitness centri
 • R9319 Ostale sportske djelatnosti
 • R9321 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
 • R9329 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

Prema navedenoj Odluci, članice koje obavljaju navedene djelatnosti nemaju obvezu plaćanja članarine HGK u razdoblju od 1. studenog do 31. prosinca 2020. godine.

Povratak na vijesti