Odgovor na upit "Porezna uprava je postala servis HGK"

Datum: 22.07.2015, Srijeda
Klasa: 410-01/15-01/873
Davatelj: Porezna uprava

Dana 12. 3. 2015. zaprimili smo dopis "Porezna uprava je postala servis HGK". lz sadržaja proizlazi da je porezni obveznik zaprimio rješenje o ovrsi Porezne uprave radi naplate članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori sa obračunatim kamatama. Na navedeno rješenje je porezni obveznik podnio prigovor koji je u cijelosti odbačen. Dana 26. lipnja zaprimljen je novi dopis kao požurnica na dopis iz ožujka. Postavlja se pitanje je li Porezna uprava servis Hrvatske gospodarske komore.
Visina, način i rokovi plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori utvrđeni su Odlukom o financiranju Hrvatske gospodarske komore.
Odredbom čl. 2. st. 1. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13., 26/15.) propisano je da su javna davanja porezi i druga javna davanja.
Drugim javnim davanjima u skladu s odredbom čl. 2. st. 3. Općeg poreznog zakona smatraju se trošarine, carine, pristojbe, doprinosi, naknade za koncesije, novodane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela.
Odredbom čl. 2. Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini (Nar. nov., br. 155/13.) propisano je da će se sredstva za rad Komore osiguravati iz članarina, prihoda od obavljanja javnih ovlasti, prihoda od vlastite djelatnosti i drugih izvora.
U skladu s odredbom čl. 10. citirane Odluke, nadzor obračuna i naplate članarine utvrđene odlukom provodi Ministarstvo financija Republike Hrvatske - Porezna uprava.
S obzirom da je nadzor obračuna i naplate članarine u nadležnosti poreznog tijela, odnosno Ministarstva financija, Porezne uprave, članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori smatra se javnim davanjem prema čl. 2. st. 3. Općeg poreznog zakona. Slijedom navedenoga, dug po osnovi nepodmirene članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori smatra se nepodmirenim javnim davanjem.
 

Povratak na mišljenja