Posljedice izvanrednih okolnosti na pravne poslove

Časopis: Pravo i porezi - 4.2020
Članak:
Posljedice izvanrednih okolnosti na pravne poslove
Stranica:
83.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Ivana Kanceljak
Sažetak:

U radu se razmatra učinak izvanrednih okolnosti na pravne poslove. Kada takve okolnosti dovode do nemogućnosti ispunjenja, riječ je prestanku obveznopravnog odnosa. Jednako tako, izvanredne okolnosti mogu prouzročiti i izmjenu ili raskid ugovora. U oba slučaja izvanredne okolnosti uređuju se kao jedna od pretpostavaka kako bi se zaista ostvarili normom predviđeni učinci. Pojam izvanrednih okolnosti ne mora se nužno podudarati s pojmom viša sila, a uz to se u radu objašnjava i odnos pojmova izvanredne okolnosti i nevolja. Posebno se u radu ističe postojanje ugovora uređenih posebnim propisom koji prepoznaje značenje i uređuje specifične posljedice izvanrednih okolnosti. U tom je smislu objašnjen ugovor o organiziranju putovanja u paket-aranžmanu. Na kraju, uzete su u obzir i izvanredne okolnosti kao ključna pretpostavka valjanosti izvanredne usmene oporuke kao jednostranoga pravnog posla.

1. Uvod
2. Izvanredne okolnosti u obveznom pravu
3. Izvanredne okolnosti u nasljednom pravu
4. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #IzvanredneOkolnosti, #NemogućnostIspunjenja, #PravniPoslovi, #Pravo, #RaskidUgovora, #VišaSila