Kontrolni postupci pri obradi prijave poreza na dobitak za 2019. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Kontrolni postupci pri obradi prijave poreza na dobitak za 2019. godinu
Stranica:
59.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Kao obveznici plaćanja poreza na dobitak, trgovačka društva i druge pravne i fizičke sobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost samostalno i trajno radi ostvarivanja dobitka, podnose prijavu poreza na dobitak za 2019. godinu na novom Obrascu PD, čiji je sastavni dio i Pregled neiskorištenih prava na prijenos gubitka prema godinama nastanka. Oni poduzetnici koji utvrđuju osnovicu porezu na dobitak na temelju novčanog načela, dostavljaju prijavu poreza na dobitak na novom Obrascu PD-NN.
      Radi nastupa posebnih okolnosti prouzročenih virusom COVID-19, rok za podnošenje prijave poreza na dobitak te rok dospijeća porezne obveze za 2019. godinu te drugih obrazaca i izvješća koji se u skladu s posebnim propisima podnose uz prijavu poreza na dobitak, je produljen. Tako se prijava poreza na dobitak za 2019. godinu (Obrazac PD ili Obrazac PD-NN) morala podnijeti PU-u najkasnije do 30. lipnja 2020. godine, dok razliku poreza na dobitak po godišnjem obračunu treba platiti do 31. srpnja 2020. godine.
      Ali neovisno o produljenju roka za podnošenje poreznih prijava zbog nastupa posebnih okolnosti, obrasce PD ili PD-NN pri obradi u PU-u prolaze jednake programske kontrole kao i u uvjetima redovitog poslovanja, o čemu se detaljnije može pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Produljeni rok za predaju prijave poreza na dobitak
3. Načini podnošenja prijave poreza na dobitak
4. Kontrolni postupci pri obradi prijave poreza na dobitak
5. Prilozi koji se dostavljaju uz obrazac PD putem ePorezna
6. verifikacija obrasca PD za 2019. godinu
7. Povrat više preplaćenog poreza po godišnjem obračunu
8. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #ObrazacPD-NN, #Porezi, #PosebneOkolnosti, #PrijavaPorezaNaDobit