Oslobođenje od plaćanja poreznih obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Oslobođenje od plaćanja poreznih obveza
Stranica:
32.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      U određenim, propisanim uvjetima poreznim se obveznicima mogu otpisati porezne obveze u cijelosti ili djelomično, ovisno o padu prihoda tijekom razdoblja travanj – lipanj. Propisani uvjeti odnose se na krizu prouzročenu pandemijom virusa COVID-19, i to onim djelatnostima kojima je rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan.

1. Uvod
2. Oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa za sufinancirane neto-plaće
3. Oslobođenje od podmirenja poreznih obveza
4. Upravni ugovor za obveze za koje se ne može tražiti odgoda
5. Ne plaćaju se naknade FINA-i za objavu financijskih izvješća
6. Turistička pristojba
7. Rekapitulacija do sada donesenih mjera

Hashtags:
#CovidPotpore, #OdgodaPlaćanjaPoreznihObveza, #OtpisJavnihDavanja, #Porezi, #PosebneOkolnosti, #UpravniUgovor