Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a i druge novosti u PDV-u prema Pravilniku o OPZ-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a i druge novosti u PDV-u prema Pravilniku o OPZ-u
Stranica:
23.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Zbog izvanredne situacije vezane uz epidemiju COVID-19, a u sklopu donesenih mjera za pomoć gospodarstvu čiji je cilj rješavanje problema nelikvidnosti, ublažavanje gospodarskih poremećaja te olakšanja poduzetničkih aktivnosti, u nastavku se daje prikaz načina utvrđivanja obveze PDV-a za poduzetnike koji žele odgoditi obvezu PDV-a, odnosno utvrđivati obvezu prema naplaćenim naknadama. Navedena je mogućnost propisana u Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, a odnosi se na razdoblje utvrđivanja obveze PDV-a za ožujak i travanj za mjesečne obveznike PDV-a te za siječanj, veljaču i ožujak 2020. godine, za tromjesečne obveznike. Ako posebne okolnosti potraju dulje, rok se može produljiti za još tri mjeseca.
      Navedenim se Pravilnikom propisuje novi način obračuna PDV-a, plaćanje PDV-a pri uvozu te oslobođenje od plaćanja PDV-a kod donacija, o čemu se može pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Utvrđivanje dospjele obveze PDV-a prema naplaćenim naknadama u skladu s Pravilnikom
3. Oslobođenje od plaćanje PDV-a kod donacija
4. Plaćane PDV-a pri uvozu dobara
5. Zaključak

Hashtags:
#OdgodaPlaćanjaPoreznihObveza, #PDV, #Porezi, #PosebneOkolnosti