Sufinanciranje i darivanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Sufinanciranje i darivanje
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      S obzirom na to da pojam sufinanciranja nije zakonski sadržajno uređen, njime se mogu obuhvatiti različiti ugovorni odnosi. Jedan od njih je da se njime ostvaruje neki od oblika darivanja. Prema obvezama koje postoje ili ne postoje pri sufinanciranju, ono se i odgovarajuće knjigovodstveno evidentira. Iako se pri darivanju pravnih osoba porezni propisi moraju poštovati, dopustivost darivanja drugih pravnih osoba koje imaju neprofitna obilježja uređuju, u načelu, interni akti neprofitnih organizacija koje daruju. Ti su akti izvorište financijskog planiranja takvih tijekova.

1. Sufinanciranje
2. Darivanje druge neprofitne organizacije

Hashtags:
#Darovanje, #Darovi, #NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo, #Sufinanciranje