Računovodstveni i porezni položaj darova – donacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Računovodstveni i porezni položaj darova – donacija
Stranica:
28.
Autor/i:
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U praksi se često pojavljuju pitanja poduzetnika u kojem se obliku i kome može dati darovanje ili donacija, kako te promjene evidentirati u poslovnim knjigama i kakav je porezni položaj donacija. Autorica u članku pojašnjava što se podrazumijeva pod pojmom donacije, upućuje na razlike između sponzorstva i donacije te prikazuje način knjiženja danih donacija. U članku se upućuje na uvjete koji moraju biti zadovoljeni da bi se donacija smatrala porezno priznatim troškom.
  1. Odnos donacije i sponzorstva
  2. Položaj darova (donacija) s motrišta poreza na dobitak
  3. Položaj darova (donacija) s motrišta poreza na dohodak
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo