Oporezivanje primitaka nastalih trgovanjem kriptovalutama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Oporezivanje primitaka nastalih trgovanjem kriptovalutama
Stranica:
79.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine, a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti na razliku vrijednosti te imovine. Primitak koji nastaje trgovanjem kriptovalute oporezuje se porezom na dohodak od kapitala. Ako postoje elementi obračuna poreza na dohodak, u obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je otuđena tijekom 2021. godine. S druge strane, za primitke koji nastaju rudarenjem kriptovaluta utvrđuje se drugi dohodak. O tome pišemo u ovom članku.

  1. Uvod u oporezivanje primitaka nastalih trgovanjem kriptovalutama
  2. Oporezivanje primitaka nastalih trgovanjem kriptovalutama
  3. Zamjena jedne kriptovalute drugom
  4. Otuđenje kriptovalute stečene prije 2016. i nakon 2016. godine (nakon 2 godine od stjecanja)
  5. Otuđenje kriptovalute stečene darovanjem između srodnika i nasljeđivanjem
  6. Oporezivanje rudarenja kriptovaluta
  7. Zamjena kriptovalute za dobra ili usluge
Hashtags:
#DohodakOdKapitala, #KapitalniDobitci, #KriptoValute, #Rudarenje