Podizanje gotovine i darovanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Podizanje gotovine i darovanje
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s podizanjem gotovine s transakcijskog računa neprofitne organizacije i darivanjem stvari koje se u glavnoj knjizi ne iskazuju kao imovinska stavka.

Kod podizanje gotovine može se dogoditi raskorak u njezinu stvarnom preuzimanju u odnosu na istu promjenu iskazanu na transakcijskom računu.

Iako se neke stvari ne iskazuju kao kratkotrajna imovina u glavnoj knjizi, smatramo da bi tu promjenu bilo prikladno iskazivati prihodom i rashodom.

  1. Podizanje gotovine s transakcijskog računa
  2. Darovane stvari ne iskazuju se kao kratkotrajna imovina u glavnoj knjizi
Hashtags:
#Darovanje, #NefinancijskaImovina, #NeprofitnoRačunovodstvo