Ugovor o darovanju


Predmet: Ugovor o darovanju treba biti sačinjen u obliku sudskog zapisnika odnosno javnobilježničkog akta, a kad ugovor o darovanju nije sačinjen u tome obliku, tada njegov nedostatak može nadomjestiti samo prava predaja stvari, a ne i uknjižba u zemljišne knjige.

Broj presude: Vrhovni sud RH, Rev-x 1132/2015-8, od 07. srpnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet spora zahtjev je tužitelja da se utvrdi ništetnim i da je bez pravnoga učinka ugovor o darovanju nekretnine opisane pobliže u izreci nižestupanjskih presuda sklopljen 15 veljače 1994 između njega kao darovatelja i tuženice kao obdarenice Utvrdivši da je predmetni ugovor o darovanju sastavljen u pisanom obliku ali ne i u obliku sudskog zapisnika ili javnobilježničkog akta te da nije izvršena prava predaja darovane nekretnine prvostupanjski je sud prihvatio tužbeni zahtjev obrazloživši da je ugovor ništetan zbog nedostatka propisane forme neovisno o činjenici upisa prava vlasništva tuženice u zemljišne knjige na temelju toga ugovora pozvavši se na pravno pravilo iz paragrafa 943 Općeg građanskog zakonika dalje OGZ Drugostupanjski sud smatra da je takvom odlukom pogrešno primijenjeno materijalno pravo obrazloživši da se prema pravnom pravilu iz odredbe paragrafa 943 OGZ za valjanost ugovora o darovanju bez prave predaje tražio pisani oblik a prema pravnom pravilu iz odredbe paragrafa 52 Zakona o javnim bilježnicima notarima iz 1930 da se za valjanost ugovora o darovanju bez prave predaje tražio oblik javnobilježničkog akta s tim da je sudska praksa zauzela stav da oblik javnobilježničkog akta zamjenjuje oblik sudskog zapisnika da u konkretnom slučaju pisani ugovor o darovanju sadrži tabularnu izjavu pa je zadovoljen oblik za valjanost ugovora uz uvjet da je izvršena prava predaja ali da u ovom ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu