Neoporeziva nadoknada troškova za odmor – Hrvatska turistička kartica

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2021
Članak:
Neoporeziva nadoknada troškova za odmor – Hrvatska turistička kartica
Stranica:
79.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Odlukom o uvođenju Mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 125/19.; dalje: Odluka) uvodi se gospodarska mjera za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj.

Mjera svojim rješenjima treba ispuniti i stvoriti uvjete za postizanje ciljeva: poticanje domaće ugostiteljsko-turističke potrošnje, povećanje udjela domaćih turista u korištenju ugostiteljskih i turističkih usluga, povećanje popunjenosti smještajnih i drugih ugostiteljsko-turističkih kapaciteta, smanjenje izražene sezonalnosti hrvatskog turizma i povećanje primitaka radnika po osnovi radnog odnosa. Navedena se mjera ostvaruje kroz naknadu za podmirivanje troškova ugostiteljskih i turističkih usluga namijenjenih odmoru, koje poslodavac može neoporezivo isplatiti svojim radnicima u skladu s propisima o oporezivanju dohotka. O tome više pišemo u ovom članku.

  1. Neoporeziva isplata i izdavanje Hrvatske turističke kartice
  2. Tko može neoporezivo ostvariti naknadu troškova za odmor u svoti od 2.500,00 kn godišnje
  3. Vjerodostojna isprava i način isplate naknade troškova za godišnji odmor
  4. Koje će se usluge moći podmirivati Hrvatskom turističkom karticom
Hashtags:
#CROKartica, #NeoporeziviPrimitci