Nadoknada troškova smještaja radnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2023
Članak:
Nadoknada troškova smještaja radnika
Stranica:
21.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Sažetak:

Troškovi s osnove smještaja radnika mogu nastati za vrijeme službenog putovanja ili rada na terenu, ali i kada poslodavac nadoknađuje troškove smještaja radniku za potrebe stanovanja. Troškovi smještaja koji nastaju u vezi sa službenim putovanjem ili prilikom rada na terenu smatraju se troškovima u vezi s obavljanjem gospodarske (poslovne) djelatnosti, dok se nadoknada troškova smještaja radnika smatra privatnim troškom zaposlenika koje poslodavci prema propisanim uvjetima mogu neoporezivo nadoknaditi radniku.

U članku se na praktičnim primjerima obrazlaže računovodstveno i porezno motrište nadoknade troškova smještaja radnika.

  1. Uvod
  2. Neoporeziva nadoknada troškova smještaja radnika
  3. Troškovi smještaja agencijskih radnika
  4. Zaključak
Hashtags:
#NadoknadaTroškova, #NeoporeziviPrimitci, #Smještaj