Neoporezive uplate za III. stup koje podmiruje poslodavac

Datum: 05.11.2021, Petak
Autor: A.B.

Na temelju čl. 9. st. 1. t. 18. Zakona o porezu na dohodak, premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, do visine 500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno do 6.000,00 kuna godišnje predstavljaju primitak radnika na koji se ne plaća porez na dohodak.

Dakle, u skladu s čl. 9. st. 1. toč. 18. Zakona o porezu na dohodak, dohotkom od nesamostalnog rada odnosno plaćom ne smatraju se uplate premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika ako su kumulativno zadovoljeni sljedeći uvjeti:

  • premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja uplaćuju se uz pristanak radnika
  • premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja uplaćuju se tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje
  • svote premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja uplaćuju se do visine 500,00 kn mjesečno, odnosno ukupno do 6.000,00 kn godišnje.

Kada bi pak poslodavac za svog radnika uplaćivao u ime dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja veću svotu od 500,00 kn mjesečno ili 6.000,00 kn godišnje, razlika između neoporezive svote i svote koja bi se uplaćivala predstavljala bi neto-plaću radnika.

Premije osiguranja koje poslodavac za svoje radnike uz prethodno navedene uvjete uplaćuje svojim zaposlenicima, za radnika nisu oporezivi primitak odnosno ne smatraju se plaćom radnika, a za poslodavca predstavljaju porezno priznati rashod i smanjuju osnovicu poreza na dobitak. Neoporezive uplate u III. mirovinski stup NE ISKAZUJU se u obrascu JOPPD, te Poreznoj upravi o ovoj uplati nije potrebno dostavljati niti jedan drugi obrazac.

U prijašnjim poreznim razdobljima postojala je obveza dostave Poreznoj upravi podataka o uplaćenim premijama na obrascu DMO – Evidencija o uplaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja za prethodnu godinu koja se predavala najkasnije do kraja veljače iduće godine. No, navedeni obrazac su isplatitelji posljednji put trebali predati za uplate premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja tijekom 2018., u 2019. Naime, navedeni obrazac se predavao Poreznoj upravi kako bi se osiguralo kasnije oporezivanje mirovina koje se isplaćuju na temelju premije osiguranja koja je isplatitelju bila porezno priznati trošak. Kako je od 2019. dohodak od osiguranja ukinut kao izvor dohotka, navedeni obrazac više nije potrebno predavati u Poreznu upravu, te se pri isplati iz III. mirovinskog stupa korisnicima ne podmiruje dodatan porez na dohodak. Više o tome pročitajte u časopisu RRIF br. 10/21.

Povratak na vijesti