Neoporezivi primitci u djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2022
Članak:
Neoporezivi primitci u djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja
Stranica:
114.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Fizičkim osobama koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kojima se smatraju obrtnici, osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva te osobe koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, nisu s pravnog motrišta izjednačene s osobama u radnom odnosu jer se na njih ne primjenjuju propisi iz područja radnog prava. Stoga su jubilarne nagrade i otpremnine zbog odlaska u mirovinu i slično mogli neoporezivo isplatiti samo svojim radnicima. Od 2019. godine sve naknade u jednakim neoporezivim svotama kao i svojim radnicima ove osobe mogu isplatiti i sami sebi.

  1. Uvodne napomene
  2. Porezni status primitaka koje fizičke osobe mogu isplatiti sami sebi na teret samostalne djelatnosti
  3. Primjer iskazivanja podataka na Obrascu JOPPD
  4. Posebne napomene u vezi s neoporezivim primitcima osobe koja obavlja djelatnost obrta i slobodnih zanimanja
Hashtags:
#NeoporeziveIsplate, #NeoporeziviPrimitci, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja