Prestanak ugovora o radu prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Časopis: Pravo i porezi - 11.2020
Članak:
Prestanak ugovora o radu prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Stranica:
85.
Autor/i:
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Sažetak:

Autor u članku skreće pozornost na zakonske uvjete koji dovode do prestanka ugovora o radu u okviru specijalnog propisa (lex specialis), u ovome slučaju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, u odnosu na zakonske uvjete vezane uz prestanak ugovora o radu u okviru općeg propisa o radu – Zakona o radu

1. Uvod

2. Taksativno navođenje uvjeta koji dovode do prestanka radnog odnosa radniku školske ustanove prema odredbama ZOOOSŠ-a

3. Prestanak radnog odnosa radniku s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža

4. Prestanak ugovora o radu pripravnika

5. Prestanak ugovora o radu učitelja nastavnika, nastavnika i stručnog suradnika koji nije u zakonskom roku položio stručni ispit

6. Prestanak ugovora o radu učitelja nastavnika, nastavnika i stručnog suradnika koji nije u propisanom roku stekao pedagoške kompetencije i položio stručni ispit

7. Prestanak ugovora o radu radnika koji odbije obaviti liječnički pregled utvrđivanja radne sposobnosti

8. Ogledni primjeri akata

9. Umjesto zaključka

Hashtags:
#OsnovnaISrednjaŠkola, #Pravo, #PrestanakUgovoraORadu, #RadniOdnosi, #ZakonOOdgojuIObrazovanju, #ZakonORadu