Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Stranica:
28.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U radnje koje prethode izradi završnog obračuna poslovanja poduzetnika – obveznika poreza na dobitak ulazi i procjena naplate potraživanja od kupaca koji kasne s podmirenjem svojih obveza te donošenje odluka o vrijednosnom usklađenju i otpisu pojedinih nenaplativih potraživanja od kupaca. Pritom je potrebno razmotriti računovodstveno postupanje s tim u vezi i s motrišta poreza na dobitak utvrditi je li riječ o porezno priznatom ili nepriznatom trošku. O tome pišemo u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Priznavanje i mjerenje potraživanja od kupaca s motrišta računovodstvenih standarda
  3. Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca s poreznog i računovodstvenog motrišta
  4. Otpis potraživanja od kupaca
  5. Zaključna napomena
  6. Zaključak
Hashtags:
#OtpisPotraživanja, #Potraživanja, #VrijednosnaUsklađenja, #Zastara