Računovodstvo ostalih poslovnih rashoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Računovodstvo ostalih poslovnih rashoda
Stranica:
52.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom praćenju ostalih poslovnih prihoda prema zahtjevima HSFI-ja 15 – Prihodi te smo dali primjere evidentiranja ostalih poslovnih prihoda koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi. To su prihodi od prodaje dugotrajne imovine, prihodi s osnove otpisa obveza, prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova, prihodi od subvencija, potpora i drugih sličnih stavki. U ovome članku autorica obrazlaže računovodstveno praćenje priznavanja ostalih poslovnih rashoda prema zahtjevima HSFI-ja 16 – Rashodi. To su, primjerice, rashodi od prodaje dugotrajne imovine društva, rashodi od inventurnih manjkova, rashodi od otpisa dugotrajne imovine zbog nastalih šteta, troškovi kazni i sl.

  1. Uvod
  2. Zahtjevi HSFI-ja 16 – Rashodi
  3. Ostali rashodi od prodaje dugotrajne imovine
  4. Ostali rashodi od otpisa dugotrajne imovine
  5. Ostali rashodi od darovanja imovine
  6. Ostali poslovni rashodi od izvlaštenja ili zbog prirodnih katastrofa na imovini
  7. Ostali rashodi od procjene biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda
  8. Zaključak
Hashtags:
#OstaliPoslovniRashodi, #OtpisImovine, #ProdajaImovine, #Rashodi, #ŠteteNaImovini