Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2024, str. 61
Prenamjena dara i licencija
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi prenamjena primljena novčanog dara i kupnja licencije koja ...

rrif - 3.2024, str. 67
Troškovi darovanja od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Prilikom darovanja ovisno o vrsti dara i primatelju poduzetnici trebaju voditi računa o poreznom tretmanu s motrišta poreza na dobitak ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište carinskog postupka 42 koji je obavljen u Sloveniji
Petak, 19.01.2024.

Trgovačko društvo iz Republike Hrvatske dalje RH obavilo je uvoz robe iz Kine u Sloveniju putem deklaranta zastupnika iz Slovenije ...

PrGO - 1.2024, str. 32
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju Računa dobitka i ...

Pror - 12.2023, str. 39
Državni proračun Republike Hrvatske u razdoblju 2024. – 2026. godine
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.

Kako je i propisano prije kraja 2023 godine mora se usvojiti Državni proračun Republike Hrvatske za 2024 godinu i projekcije ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Društvo A d o o pripaja se društvu B d o o Budući da navedeni postupak nije bilo moguće obaviti ...

rrif - 11.2023, str. 198
Druge izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.

S obzirom na okolnosti u kojima se ostvaruju javni prihodi i izvršavaju rashodi na razni opće države uvažavajući promjene ishodišnih ...

rrif - 10.2023, str. 217
Financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuni na lokalnoj razini za razdoblje 2024. – 2026. godine
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.

Radi dobre i točne pripreme proračuna odnosno financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika uzima se u obzir niz propisa i ...

rrif - 10.2023, str. 207
Računovodstveni proračunski financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2023. godine
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

S obzirom na to da su u računovodstvenom sustavu osoba koje primjenjuju proračunsko računovodstvo propisana tromjesečna obračunska razdoblja financijske izvještaje ...

rrif - 9.2023, str. 216
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Zakon o proračunu uređuje sadržaj proračuna i financijskog plana postupak njihova donošenja njihovo izvršavanje Taj Zakon propisuje sastavljanje izvještaja o ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište obračuna amortizacije
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Fizička osoba koja je obveznik poreza na dobitak i obveznik PDV ima u svojim poslovnim knjigama evidentiranu nekretninu koja je ...

rrif - 7.2023, str. 70
Podsjetnik na predaju polugodišnjega financijskog izvještaja za neprofitne organizacije za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Samo se izvještaj o prihodima i rashodima Obrazac PR RAS NPF kao jedan iz seta financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu ...

rrif - 6.2023, str. 189
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.

S obzirom na okolnosti u kojima se ostvaruju javni prihodi i izvršavaju rashodi na razni opće države kao potreba nameće ...

rrif - 6.2023, str. 60
Dane pomoći i naplata prihoda
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s davanjem pomoći fizičkoj osobi ...

Pitanja i odgovori
Porezni tretman nadoknade troškova smještaja s motrišta poreza na dohodak, PDV-a i poreza na dobitak
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo A iz Rijeke dalje Društvo A zapošljava domaće i strane radnike koji nemaju prebivalište u mjestu rada sjedišta Društva ...

Vijesti
Sastavljanje prvih proračunskih financijskih izvještaja
Srijeda, 05.04.2023.

S obzirom na to da se za razdoblje siječanj ožujak 2023 godine moraju sastaviti financijski izvještaju u proračunskom sustavu a ...

Vijesti
Prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
Ponedjeljak, 30.01.2023.

Iako je ulaskom Republike Hrvatske u euro zonu devizni sustav u potpunosti liberaliziran i nadalje o određenim odnosima s inozemstvom ...

rrif - 1.2023, str. 36
Zakup prostora i predopskrba eurima
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi sa zakupom poslovnog prostora i ...

PrGO - 1.2023, str. 32
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju Računa dobitka i ...

rrif - 12.2022, str. 143
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s prodajom dugotrajne nefinancijske imovine ...

Pror - 12.2022, str. 34
Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.

Kako je i propisano prije kraja 2022 godine usvojen je Državni proračun Republike Hrvatske za 2023 godinu i projekcije za ...

Pitanja i odgovori
Troškovi noćenja direktora koji nije zaposlen u društvu
Četvrtak, 17.11.2022.

Direktor trgovačkog društva koji nije zaposlen u tom društvu bio je na sajmu u Italiji na kojemu je predstavljao trgovačko ...

rrif - 11.2022, str. 52
Računovodstvo ostalih poslovnih rashoda
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom praćenju ostalih poslovnih prihoda prema zahtjevima HSFI ja 15 Prihodi te ...

rrif - 8.2022, str. 116
Izvještavanje o prihodima i rashodima koji se rijetko ponavljaju (izvanredni prihodi i rashodi)
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Svrha rasprave jest dobiti povratne informacije od članova Odbora za međunarodne računovodstvene standarde IASB kao podlozi budućoj raspravi IASB a ...

rrif - 8.2022, str. 35
Izračun ključnih pokazatelja uspješnosti nefinancijskih društava prema uredbi o taksonomiji
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Lucija JAKLIN , mag. oec.

U RRiF u br 5 22 pisali smo o izvještavanju ključnih pokazatelja uspješnosti i održivim ulaganjima na temelju Uredbe o ...

Pror - 6.2022, str. 17
Promjene Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.

S obzirom na okolnosti u kojima se ostvaruju javni prihodi i izvršavaju rashodi na razni opće države planirani prihodi i ...

rrif - 6.2022, str. 62
Predujmovi i subvencije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma su dani predujmovi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine i njegov povrat te dane subvencije Predujmovi za ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.04.2022.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Znaci otuđenosti ...

Pitanja i odgovori
Donacija koju trgovačko društvo primi za sanaciju posljedica potresa na području proglašene katastrofe
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Trgovačko društvo obveznik poreza na dobitak s područja Petrinje primilo je u siječnju 2022 godine novčanu potporu za sanaciju posljedica ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište troškova utvrđenih u poreznom nadzoru
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Društvu je na temelju poreznoga nadzora utvrđena obveza poreza na dodanu vrijednost dalje PDV Navedeno je društvo u skladu s ...

Vijesti
Statističko izvješće HNB-u o prihodima i rashodima
Ponedjeljak, 24.01.2022.

Statističkim istraživanjem obuhvaćena su trgovačka društva koja sudjeluju u razmjeni usluga s nerezidentima Obveznici dostavljanja Godišnjeg izvješća o prihodima i ...

rrif - 1.2022, str. 122
Prijavljivanje prihoda i rashoda HNB-u
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

S obzirom na to da nema promjene u pravnom okviru kojim je uređeno izvještavanje Hrvatske narodne banke i ove godine ...

PrGO - 1.2022, str. 166
Bilješke uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike prema HSFI-ju
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Uvodne napomene Minimalan sadržaj bilježaka uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike Bilješke uz financijske izvještaje usvajanje računovodstvenih ...

rrif - 1.2022, str. 30
PDV između obračunskih razdoblja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu knjiže poslovni odnosi koji su povezani s primljenim računima na kojima je istaknut PDV pri čemu ...

PrGO - 1.2022, str. 30
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Uvod Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju računa dobitka i ...

Vijesti
Neoporezive donacije za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom u 2022. godini
Utorak, 28.12.2021.

Prema izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog Zakona Nar nov br 144 21 produženo je razdoblje u kojem se mogu ...

Pror - 12.2021, str. 68
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Autori: Tamara KELKOVIĆ BENKO , dipl. oec.
Andrea KOCELJ , mag. oec.

Državni proračun Republike Hrvatske temeljni je akt u kojemu se procjenjuju prihodi i primitci te utvrđuju rashodi i izdatci Republike ...

Pror - 12.2021, str. 61
O državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.

Donesen je Državni proračun Republike Hrvatske za 2022 godinu i projekcije za 2023 i 2024 godinu U članku se daje ...

Mišljenja
Obveza fiskalizacije za inozemno društvo koje u Republici Hrvatskoj ima podružnicu
Ponedjeljak, 25.10.2021, 410-01/21-01/2265

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 10.2021, str. 63
Strana sredstva plaćanja i otpremnina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Prodaja stranih sredstava plaćanja poslovnoj banci i isplata otpremnine pri odlasku radnika u mirovinu prikazuju se u ovom praktikumu neprofitnog ...

Pror - 10.2021, str. 16
Osiguranja u proračunskom sustavu
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Kao rashodne i prihodne stavke javljaju su i one koje su povezane s raznovrsnim osiguranjima čiji izvor financiranja može biti ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.08.2021.

Objavljen je broj 9 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za rujan 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Spašeni Neočekivano ...

Pitanja i odgovori
Porezni tretman vrijednosnog usklađenja zaliha
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Trgovačko društvo koje se bavi trgovinom na zalihama trgovačke robe ima evidentiranu robu koja je nekurentna i čija je neto ...

Vijesti
Uputa (okružnica) za osobe u neprofitnom računovodstvu
Utorak, 06.07.2021.

Kako organizacija u sustavu neprofitnog računovodstva trebaju sastaviti i predati izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje siječanj lipanj 2021 ...

pip - 7.2021, str. 123
Odgovori na pitanja pretplatnika

Rad stranaca bez radne dozvole ili potvrde o prijavi rada Iznimno su čl 89 Zakona o strancima nabrojene određene ...

rrif - 7.2021, str. 60
EU-ova sredstva i službeni put
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuje donos neutrošenih EU ovih sredstava iz 2020 godine i jedno motrište službenih putovanja Pri ...

rrif - 7.2021, str. 57
Nabava i prodaja mobilnih telefona i nadoknada telefonskih troškova
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Jedan od osnovnih alata komunikacije u poslovanju je mobilni telefon Zbog toga su mobilni telefoni sastavni dio imovine većine trgovačkih ...

Pror - 7.2021, str. 7
Promjene u državnom proračunu Republike Hrvatske
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.

Sasvim je razložno a s obzirom na nepredvidivost pravaca kretanja čimbenika koji su utjecali na veličinu usvojenoga Državnog proračuna Republike ...

rrif - 6.2021, str. 80
Usklađenje bolovanja i ispravak pogrešnog knjiženja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuje način usklađenja bolovanja na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje HZZO te ispravak pogrešnog ...