Izračun ključnih pokazatelja uspješnosti nefinancijskih društava prema uredbi o taksonomiji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Izračun ključnih pokazatelja uspješnosti nefinancijskih društava prema uredbi o taksonomiji
Stranica:
35.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Lucija JAKLIN , mag. oec.
Sažetak:

U RRiF-u br. 5/22. pisali smo o izvještavanju ključnih pokazatelja uspješnosti i održivim ulaganjima na temelju Uredbe o EU Taksonomiji 2020/852.

U ovome članku autorice obrazlažu način izračunavanja ključnih pokazatelja uspješnosti nefinancijskih društava koji se objavljuju od 1. siječnja 2023. godine zajedno sa svim popratnim informacijama opisanim u Prilozima I. i II. Delegirane uredbe o objavama (2021/2178).

  1. Uvod
  2. Metodologija objave ključnih pokazatelja uspješnosti u objavama nefinancijskih društava za 2022. godinu
  3. Ključni pokazatelji uspješnosti nefinancijskih društava
  4. Popratne informacije koje su društva obvezna objavljivati
  5. Zaključak
Hashtags:
#KljučniPokazateljiUspješnosti, #NefinancijskaDruštva, #Taksonomija, #UredbaTaksonomija