Regulacija i provedba EU propisa o održivosti u financijskom sektoru u Republici Hrvatskoj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Regulacija i provedba EU propisa o održivosti u financijskom sektoru u Republici Hrvatskoj
Stranica:
45.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Lucija JAKLIN , mag. oec.
Sažetak:

Dana 18. lipnja 2021. godine Hrvatski je sabor donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (dalje: Uredba o EU taksonomiji) (dalje: Zakon). Zakon je stupio na snagu 3. srpnja 2021. godine. U ovom članku autorice pišu o obveznicima primjene toga Zakona i njegovoj provedbi.

  1. Uvod
  2. Obveznici primjene Zakona
  3. Objave nefinancijskih informacija u predugovornim dokumentima
  4. Uključivanje rizika održivosti
  5. Nadležna tijela i nadzor
  6. Prekršajne odredbe
  7. Zaključak
Hashtags:
#FinancijskeUsluge, #NefinancijskoIzvješćivanje, #OdrživoPoslovanje, #Taksonomija, #UredbaTaksonomija