Uredba o taksonomiji EU –izvještavanje ključnih pokazatelja uspješnosti i održiva ulaganja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Uredba o taksonomiji EU –izvještavanje ključnih pokazatelja uspješnosti i održiva ulaganja
Stranica:
45.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Stella HRVATIN , bacc. ormo.
Sažetak:

Europski parlament i Vijeće Europske unije tijekom 2020. godine donijelo je Uredbu o taksonomiji EU 2020/852 kojom se definiraju gospodarske djelatnosti koje se mogu smatrati okolišno održivima. Ta Uredba predstavlja zakonodavni okvir za olakšavanje održivih ulaganja čija je svrha postizanje klimatski neutralnoga gospodarstva EU-a do 2050. godine.

Navedena Uredba stupila je na snagu 12. srpnja 2020., a primjenjuje se u praksi od 1. siječnja 2022. godine. Obveznici primjene jesu, između ostaloga, sudionici na financijskim tržištima koji stavljaju na raspolaganje financijske proizvode te poduzetnici koji su obveznici nefinancijskog izvještavanja. Autorice u članku obrazlažu primjenu navedene Uredbe te obveznike sastavljanja ključnih pokazatelja uspješnosti.

  1. Uvod
  2. Kriterij provjere
  3. Obveznici primjene Uredbe o taksonomiji
  4. Objava ključnih pokazatelja uspješnosti
  5. Rokovi za objave
  6. Zaključak
Hashtags:
#KljučniPokazateljiUspješnosti, #NefinancijskaImovina, #OdrživaUlaganja, #Taksonomija, #UredbaTaksonomija