Novine u održavanju ročišta na daljinu u parnici iz 2022. godine

Časopis: Pravo i porezi - 1.2023
Članak:
Novine u održavanju ročišta na daljinu u parnici iz 2022. godine
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

Dana 2. prosinca 2022. godine objavljen je Prijedlog Pravilnika o održavanju ročišta na daljinu. Riječ je o Pravilniku koji se trebao donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2022. godine, a kojim bi se trebao urediti način održavanja ročišta na daljinu ili izvođenja pojedinog dokaza uz korištenje odgovarajućih audiovizualnih uređaja i tehnološke platforme za komunikaciju na daljinu. U radu se analiziraju i raspravljaju određena rješenja predloženog Pravilnika.

  1. Uvodne napomene
  2. Područje primjene
  3. Poziv i priprema za ročište na daljinu
  4. Mjesto pristupanja ročištu na daljinu
  5. Utvrđivanje identiteta sudionika postupka
  6. Način održavanja ročišta na daljinu
  7. Svjedoci i izvođenje drugih dokaza
  8. Potpisivanje zapisnika
  9. Nedostupnost sustava
Hashtags:
#ParničniPostupak, #Ročite