Prijenos dugotrajne imovine i prestanak priznavanja imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Prijenos dugotrajne imovine i prestanak priznavanja imovine
Stranica:
84.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja u vezi s prijenosom dugotrajne imovine između povezanih osoba i prestankom priznavanja imovine. Pri prijenosu imovine između osoba koje su međusobno povezane, u smislu računovodstvenih propisa, moraju se uporabiti računi odgovarajućih skupina računa. Ako se odustane od daljnjeg ulaganja u dugotrajnu imovinu koja nije privedena svojoj funkciji, ona se mora isknjižiti, odnosno mora se prestati priznavati u poslovnim knjigama. Ako su se za njezino stjecanje koristila darovana sredstva, treba razmotriti što s njima i tada se odgovarajuće postaviti u odnosnu na te nove događaje.

  1. Prijenos dugotrajne nefinancijske imovine između povezanih osoba koja nema knjigovodstvene vrijednosti
  2. Prestanak priznavanja imovine
Hashtags:
#DugotrajnaImovina, #NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Otpisi, #Računovodstvo