Kupnja imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Kupnja imovine
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva prikazuju dva načina kupnje dugotrajne nefinancijske imovine: one u koju se prije kupnje ulagalo i iskazalo u knjigama kao nematerijalna imovina te njezina kupnja od fizičke osobe. Kada se kupi objekt u koji se ulagalo na temelju ugovora o zakupu, a u poslovnim knjigama iskazano je kao imovina, odnosno kada se objekt kupi od zakupodavca, imovina u obliku ulaganja mora se isknjižiti.

Stvari se mogu kupiti i od fizičkih osoba, pri čemu pozornost treba obratiti na način podmirenja tako stvorenog duga.

  1. Ulaganje u zakupljeni objekt
  2. Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine od fizičke osobe
Hashtags:
#DugotrajnaImovina, #NeprofitneOrganizacije, #Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #UlaganjeUTuđuImovinu