Privremeno zatvaranje samoposlužnog uređaja

Datum: 31.03.2021, Srijeda
Klasa: 410-01/21-01/606
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit poreznog obveznika 'A' o tome je li potrebno samoposlužne uređaje koji trenutno ne rade prijaviti u sustav fiskalizacije kao privremeno zatvorene.

U nastavku dostavljamo odgovor.

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20; dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 146/12, 46/17, 70/20 1/21; dalje u tekstu: Pravilnik) propisana je provedba postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja s primjenom od 1. siječnja 2021. godine.

Sukladno članku 20.a Zakona propisano je da radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, kada se prodaja robe ili usluge ostvaruje prometom gotovine, obveznik fiskalizacije dužan je fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Sukladno članku 20.b Zakona obveznik fiskalizacije dužan je, radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja prema članku 20.a Zakona, omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Sukladno prethodno navedenim odredbama Zakona, radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samposlužnih uređaja, obveznik fiskalizacije dužan je:

  • fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Ministarstvu financija, Poreznoj upravi,
  • dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi podatke o svakom samoposlužnom uređaju u kojem će se ostvarivati promet gotovinom i
  • omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Obveznik fiskalizacije dužan je dostaviti podatak o svakom samoposlužnom uređaju u kojem će se ostvarivati promet gotovinom i provoditi postupak fiskalizacije prodaje. Budući da je Zakonom u članku 2. točki 7. propisano da se samoposlužni uređaj smatra poslovnim prostorom, obveznik fiskalizacije dužan je, sukladno članku 30.b Pravilnika, prijavu podataka o svakom samoposlužnom uređaju obaviti na odgovarajući način primjenjujući odredbe o prijavi podataka u sustav fiskalizacije propisane člankom 19. Zakona i člankom 19. Pravilnika. Sukladno članku 19. Pravilnika obvezniku fiskalizacije je putem aplikacije ePorezna odnosno podnošenjem obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije u nadležnu ispostavu Porezne uprave omogućen unos podataka za novi poslovni prostor te promjena podataka za postojeći poslovni prostor. Obveznik fiskalizacije dostavlja promjene koje se odnose na poslovni prostor, među ostalim, i podatak o tome da se poslovni prostor privremeno zatvara/trajno zatvara/ponovno otvara.>

Vezano za pitanje iz upita koje se odnosi na prijavu privremenog zatvaranja poslovnog prostora ovim putem napominjemo kako obveznik fiskalizacije može privremeno zatvoriti svoj poslovni prostor u sljedećim situacijama: ako se radi o sezonskoj djelatnosti, zbog adaptacije poslovnog prostora, zbog bolovanja radnika, godišnjeg odmora, inventure, preseljenja na drugu lokaciju i u drugim slučajevima kada se u poslovnom prostoru odnosno, u predmetnom slučaju, samoposlužnom uređaju ne obavlja djelatnost.

Shodno navedenom, uzimajući u obzir specifičnost samoposlužnog uređaja kao poslovnog prostora, obveznik fiskalizacije može privremeno zatvoriti poslovni prostor odnosno samoposlužni uređaj u prethodno navedenim slučajevima.

Molimo odgovor proslijedite podnositelju upita.

Povratak na mišljenja