Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
Stranica:
166.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Obrtnici i slobodna zanimanja su, u pravilu, obveznici poreza na dohodak, međutim oni mogu samostalno odlučiti ili su obvezni u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit, postati obveznici plaćanja poreza na dobitak. U tom su slučaju, s poreznog i računovodstvenog motrišta, izjednačeni s trgovačkim društvima. Kada takva djelatnost prestaje, okončanje djelatnosti treba obaviti uvažavajući jednake porezne i računovodstvene propise kao za trgovačka društva.

No, bez obzira na izjednačenost s trgovačkim društvima s poreznog i računovodstvenog motrišta, oni su i dalje fizičke osobe, a to znači da je imovina koja je u funkciji djelatnosti njihova osobna imovina te kod prestanka djelatnosti postoje određene specifičnosti. Više o tome pročitajte u ovom članku.

  1. Uvodne napomene
  2. Što obrtnik „dobitaš“ treba učiniti s danom prestanka djelatnosti
  3. Kako treba riješiti porezne i druge obveze nakon prestanka odnosno likvidacije djelatnosti
  4. Kako treba postupiti s dugotrajnom imovinom
  5. Izuzimanje dugotrajne imovine iz djelatnosti kada se izuzeta imovina smatra dohotkom od kapitala
  6. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #Izuzimanje, #Likvidacija, #Obrtnici, #ObrtniciDobitaši, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja