Likvidacijska i stečajna masa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
Članak:
Likvidacijska i stečajna masa
Stranica:
236.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Sažetak:

      U praksi se kao sudionici postupka sve češće javljaju likvidacijske i stečajne mase. Naime, to je posljedica slučajeva kada je iz Sudskog registra trgovačkog suda brisan određeni subjekt, ali poslije se utvrdilo da je taj pravni subjekt imao određenu imovinu, pa se putem stečajnih i likvidacijskih masa rješava pitanje te imovine, jer je prestao postojati dotadašnji nositelj prava vlasništva. S obzirom na to da je riječ o drukčijem postupku i da su ovlaštene osobe različite, za pravni status treba kao prvo znati pravni temelj brisanja, odnosno na temelju koje je odluke sudski registar izvršio brisanje subjekta upisa.
      Kako su u praksi najčešći slučajevi brisanja stečajnog postupka i brisanje zbog nepredavanja godišnjih financijskih izvješća, autorica ih u ovom članku posebno obrađuje, uz obrazloženje slučaja kada se nad likvidacijskom masom otvara stečajni postupak.

1. Uvodne napomene
2. Likvidacijska masa
3. Prelazak likvidacijske mase u stečajni postupak
4. Brisan stečajni dužnik
5. Zaključne napomene

Hashtags:
#Pravo, #ZTD