Ukidanje odgođene porezne imovine odnosno odgođene porezne obveze

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2018
Članak:
Ukidanje odgođene porezne imovine odnosno odgođene porezne obveze
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      U RRiF-u br. 3/18. objavili smo članak o odgođenoj poreznoj imovini i odgođenoj poreznoj obvezi s naglaskom na njihovo oblikovanje i uvjetima u kojima se ove bilančne stavke mogu iskazati. U ovom članku pišemo o uvjetima i načinu ukidanja odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze.

1. Uvod
2. Iskorištenje odgođene porezne imovine
3. Likvidacija odgođene porezne obveze
4. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo