Porezno i računovodstveno motrište d.o.o.-a u likvidaciji

Časopis: Pravo i porezi - 5.2022
Članak:
Porezno i računovodstveno motrište d.o.o.-a u likvidaciji
Stranica:
29.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću zadnji je stadij postojanja takva društva te se kao takva relativno učestalo pojavljuje u aktualnoj praksi.

Stoga autori u ovome članku razmatraju bitna pitanja vezana za računovodstveno-porezno motrište likvidacije navedenog društva i neka statusno-pravna pitanja.

  1. Uvod
  2. Općenito o likvidaciji društava s ograničenom odgovornošću
  3. Porezno i računovodstveno motrište d.o.o.-a u likvidaciji
  4. Sastavljanje poreznih i financijskih izvještaja za društvo u postupku likvidacije na primjeru iz poslovne prakse
Hashtags:
#DruštvoSOgraničenomOdgovornošću, #Likvidacija