Zatvaranje (likvidacija) obrta obveznika poreza na dobit

Datum: 06.05.2021, Četvrtak
Autor: I.P.

Obrtnik obveznik poreza na dobitak, u pravnom je smislu fizička osoba koja obavlja djelatnost prema rješenju nadležnoga županijskog ureda odnosno ureda Grada Zagreba. Tom uredu obrtnik podnosi zahtjev za zatvaranje djelatnosti. Navedeno nadležno tijelo donosi rješenje o prestanku djelatnosti te briše obrt iz obrtnog registra. Danom prestanka djelatnosti obavlja se i njegova likvidacija.

S tim datumom treba sastaviti RDG, bilancu, obračun naknade za OKFŠ, turističku članarinu i dr. te prijavu porez na dobitak.

Prijavu poreza na dobitak (Obrazac PD) zajedno s ostalom dokumentacijom obrtnik treba podnijeti Poreznoj upravi u roku od 8 dana od dana prestanka djelatnosti.

Navedeni rok u primjeni je od početka 2020. godine kada je s 4 mjeseca skraćen na 8 dana temeljem izmjena Zakona o porezu na dobit objavljenim u Narodnim novinama, br. 121/19.

Danom prestanka djelatnosti potrebno je izvršiti i druge obveze, a detaljnije o tome može se pročitati u članku Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak koji je objavljen u časopisu RRiF br. 8/19., str. 141.

Povratak na vijesti