Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
Stranica:
141.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Obrtnici i slobodna zanimanja koji su s poreznog i računovodstvenog motrišta obveznici poreza na dobitak, izjednačeni su s trgovačkim društvima. Kada takva djelatnost prestaje, okončanje djelatnosti treba obaviti uvažavajući jednake porezne i računovodstvene propise kao trgovačka društva.
      Međutim, s poreznog i računovodstvenog motrišta, obrtnici i slobodna zanimanja „dobitaši“, bez obzira na izjednačenost s trgovačkim društvima, i dalje su fizičke osobe, a to znači da je imovina koja je u funkciji djelatnosti njihova osobna imovina te kod prestanka djelatnosti postoje određene specifičnosti. Više o tome pročitajte u članku.

1. Uvodne napomene
2. Što „dobitaš“ treba učiniti s danom prestanka djelatnosti
3. Kako treba riješiti porezne i druge obveze nakon prestanka djelatnosti
4. Kako treba provesti likvidaciju samostalnih djelatnosti
5. Kako treba postupiti s dugotrajnom imovinom
6. Bilanca obrtnika nakon svih provedenih knjiženja
7. Mogućnost podmirenja potraživanja za izuzimanje dugotrajne imovine podmirivanjem potraživanja vlastitim sredstvima

Hashtags:
#Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #PrestanakObrta