Prelazak s oporezivanja porezom na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim djelatnostima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Prelazak s oporezivanja porezom na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim djelatnostima
Stranica:
138.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Obrtnici i druga slobodna zanimanja su u pravilu obveznici poreza na dohodak, ali mogu po vlastitoj želji promijeniti način oporezivanja te umjesto plaćanja poreza na dohodak plaćati porez na dobitak. Osim dragovoljne promjene načina oporezivanja, u odredbama Zakona o porezu na dobit nalazimo odredbe prema kojima su obrtnici, poljoprivrednici i slobodna zanimanja obvezni, kada postignu tim Zakonom jedan od zadanih kriterija glede ostvarenih primitaka, dohotka, stanja dugotrajne imovine i broja zaposlenih u poreznom razdoblju, s početkom narednog poreznog razdoblja, promijeniti način oporezivanja odnosno prijeći s poreza na dohodak na porez na dobitak. Nakon obveznih 5 godina provedenih u tom sustavu mogu, ako više ne zadovoljavaju navedene kriterije, ponovo prijeći na oporezivanje porezom na dohodak. Budući da se pri promjeni načina oporezivanja mijenjaju načela prema kojima se evidentiraju poslovni događaji u poslovnim knjigama, na početku novog poreznog razdoblja treba stvoriti bazu na koju će se nastaviti evidentirati poslovni događaji u tijeku poreznog razdoblja. Kako to treba obaviti, pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene

2. Što treba učiniti pri prelasku s poreza na dobitak na oporezivanje porezom na dohodak

3. Kako treba postupiti s porezom na dodanu vrijednost ?

4. Primjer iskazivanja podataka iz završne bilance prethodnog razdoblja u poslovnim knjigama obrtnika „dohodaša“

Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #Obrtnici, #ObrtniciDobitaši, #ObrtniciDobitaši, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #Porezi, #Porezi, #SamostalnaDjelatnost, #SamostalnaDjelatnost