Imovina brisanoga pravnog subjekta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Imovina brisanoga pravnog subjekta
Stranica:
203.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK
Sažetak:

Kada se iz Sudskog registra trgovačkih društava izbriše neka pravna osoba, nije ju moguće vratiti u upis pa nastaju ozbiljni problemi ako se nakon brisanja utvrdi da je imala imovinu. Kako je takvih slučajeva bilo većem broju, uvedeni su pojmovi likvidacijske i stečajne mase, putem kojih se rješava problem imovine te pravne osobe, jer je prestao postojati dotadašnji nositelj prava vlasništva. Stoga je prvi korak u rješavanju problema utvrđivanje je li do brisanja došlo nakon stečajnog postupka ili je sudski registar brisao subjekt na temelju pravila iz Zakona o sudskom registru.

Autorica u članku analizira postupke u slučaju brisanja nakon stečajnog postupka i brisanja zbog nepredavanja godišnjih financijskih izvješća.

  1. Uvod
  2. Likvidacijska masa
  3. Brisan stečajni dužnik
  4. Završne napomene
Hashtags:
#BrisanjeDruštva, #Likvidacija, #LikvidacijskaMasa, #SudskiRegistar