Prestanak postojanja udruga – računovodstveno i porezno motrište

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Prestanak postojanja udruga – računovodstveno i porezno motrište
Stranica:
83.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U određenim okolnostima udruge prestaju postojati. Za tu se svrhu može, između ostalih mogućnosti, primijeniti postupak likvidacije i skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge. Svaki od tih postupaka odvija se u okviru različitih pretpostavaka pa se prema tome i različito računovodstveno prati.

Prestanak postojanja udruga u ovom se članku promatra s odabranih motrišta odgovarajućeg zakona koji uređuje njihov prestanak postojanja te poreznih i računovodstvenih propisa. Uz upućivanje na prijeporne okolnosti u svakom od tih područja, člankom se daje i praktičan primjer računovodstvenih evidencija u postupku likvidacije.

  1. Uvod
  2. Pravni okvir
  3. Načini prestanka postojanja udruga
  4. Porezno motrište
  5. Računovodstvo
  6. Zahtjev za brisanje iz registra NO u Ministarstvu financija
  7. Knjigovodstveni primjer likvidacije udruge
  8. Zaključak
Hashtags:
#Likvidacija, #NeprofitnoRačunovodstvo, #PrestanakUdruge