Računovodstveno i porezno motrište podjele društva – odvajanje s preuzimanjem

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište podjele društva – odvajanje s preuzimanjem
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže računovodstveno motrište podjele društva – odvajanja s preuzimanjem odnosno definira računovodstvene radnje koje se trebaju obaviti u tome postupku. Uz to, u članku obrazlaže i porezno motrište podjele društva – odvajanja s preuzimanjem s motrišta poreza na dodanu vrijednost i motrišta poreza na dobitak, daje ogledni primjer ugovora o podjeli društva s preuzimanjem i primjer računovodstvenog praćenja podjele društva – odvajanje s preuzimanjem iz poslovne prakse.

1. Pravni okvir
2. Sastavljanje ugovora o podjeli i preuzimanju
3. Sastavljanje izvješća o podjeli
4. Donošenje odluke o podjeli društva kapitala
5. Porezno motrište podjele društva
6. Predaja poreznih i financijskih izvješća
7. Upis podjele u sudski registar
8. Zaključak

Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #PodjelaDruštva, #PoreznaIzvješća, #Računovodstvo, #StatusnePromjene