Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a

Datum: 29.06.2022, Srijeda
Autor: T.C.F.

Pripajanje d.o.o.-a predstavlja postupak prijenosa cijele imovine jednoga ili više d.o.o.-a (pripojenih društava) drugome d.o.o.–u (društvu preuzimatelju) u zamjenu za udjele toga društva.

Računovodstveno praćenje pripajanja ovisi o tome je li riječ o pripajanju kapitalno nepovezanih ili pripajanju kapitalno povezanih društava. O postupku pripajanja d.o.o.-a s računovodstvenog i poreznog motrišta može se pročitati u članku Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a koji je objavljen u časopisu RRiF br. 6/22., na str. 29.

Povratak na vijesti